Haber Detay


Ürünlerimizin yarısını dünyaya ihracat ediyoruz.Ürünlerimizin yarısını dünyaya ihracat ediyoruz. 27.09.2015Ürettikleri ürünlerin yarıya yakınını ihraç ettik- lerini belirten Elcab Kablo İç Piyasa Satış Yöneticisi Ömer Şentürk, 43 ülkeye ürün sat- tıklarını söyledi. Firma olarak her zaman yatı- rım projeleri olduğunu belirten Şentürk, genel ekonomik duruma göre bu projeleri raftan indir- diklerini söyledi. Türkiye’de üretilmeyen bir ürün ile ilgili projeleri olduğunu ifade eden Şentürk, sorularımızı yanıtladı:

Kablo sektörüne yönelik çözümleriniz/ürünleri- niz konusunda bilgi verir misiniz?
Elcab Kablo; silikon kablo, cam elyaf izole kablo, multi card kablo ve spesifik silikon kab- lolar, yüksek ısıya dayanıklı özel kablolar, aynı zamanda kablo grupları, fırın kapı contaları ve fişli kablolar üretimi yapılmaktadır.

Sektörünüzde kârlılık nasıl bir grafik izliyor? Sektörünüzün sorunlarını paylaşır mısınız? Maalesef bu konuda çok mustaribiz. Her geçen gün kârlar çok alt seviyeye iniyor. Aslında dünyanın en büyük sıkıntılarından biri- de bu bahsetmiş olduğumuz kârsızlık… Dolayısı ile 3-5 yılda bir dünyada kriz olduğu düşünülürse önümüzdeki çıkabilecek krizlerin- de kârsızlıktan dolayı olacağı kanısındayım. Firmalar kâr etmediği takdirde uzun süre ayakta kalmaları imkansız… Müşteri portföyü, nite- likli eleman, ar-ge yatırım, kalite ve birçok anlamda yatırım yapabilmek için kârlı olması gerekmektedir. Maalesef şuan hem sektör, hem de bu bahsettiğimiz kârsızlık oranı olumsuzluğu teş- kil ediyor.

Uluslararası talep ne durumda? 2013 ile ilgili ihtiyatlı açıklamalar var. Siz nasıl değerlendiri- yorsunuz?
2013’te ve her zaman bu söylemler olacaktır. Dolayısı ile bazı şeyleri görmeden yaşamak, yaşamadan da dile getirmek ne kadar doğru- dur tartışılır. Fakat Ortadoğu’daki karışıklıklar ve Avrupa’daki işsizlik oranlarının artması, ekonominin sıkıntıya düşmesi dünyayı etkile- yen bir sorun. Dolayısıyla 2013, bu anlamda biraz problemli geçecek gibi görünüyor.

Yeni proje ve yatırım planınız var mı?
Daha öncede bahsettiğimiz gibi aslında bu projeleri yapmak ülkemiz ekonomisi ve kârlılık- la alakalı bir durumdur. Fakat sektörün bazen sizi nereye götürdüğü belli olmaz. Ama bütün bu olanlara rağmen tabi ki bu anlamda yeni çalışmalarımız var. Yatırım kararlarımızı alma- dan önce durum değerlendirmesi yaptık ve 2013 ile ilgili yatırım planımız mevcut. Türkiye’de üretimi olmayan bir ürün konusunda güzel gelişmeler içerisindeyiz. Umarım planla- rımız doğrultusunda bir problem ile karşılaş- mazsak hayata geçirmeyi düşünüyoruz.

Eklemek istedikleriniz?
Her sektörün kendi içinde sıkıntılı olduğu bir dönemleri vardır. Aynı şey bizim içinde geçer- li. Şuan ki en büyük sıkıntımız sürekli bahsetti- ğimiz gibi karsızlık. Bununla beraber aynı kul- varda, aynı sektörde ve aynı kategoride olma- yan firmalarla mukayese ediliyor olması, sektö- rümüzün bir diğer sıkıntılı durumudur. Siz ürü- nünüzü tam standartlarında ve kalitede oluştu- ruyorsunuz ama sizin kıyaslandığınız firmalar aynı standartlarda ve kalitede üretim sağlamı- yorlar. Buda müşteriler tarafından bir fiyat bas- kısı oluşturuyor. İşin bu kadar eksi ve negatif yönü içerisinde pozitif düşünmekten başka şansımız yok. Ülkemiz ekonomisine katkı anla- mında, ülkemize ciddi oranda katkıda bulunan sektörlerden bir tanesi de kablo sektörleri diye- biliriz. 2023 yılı hedefleri doğrultusunda, kablo sektörü üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmektedir.


Hakkımızda Haberler