Haber Detay


Nejdet Tıskaoğlu’nun Kablo Tel Dergisi RöpörtajıNejdet Tıskaoğlu’nun Kablo Tel Dergisi Röpörtajı 28.11.2015

ELCAB KABLO OLARAK MÜŞTERİ ODAKLI BİR BAKIŞ AÇISIYLA KALİTELİ ÜRETİM, ZAMANINDA

TESLİM, ÇALIŞANLARIMIZIN EĞİTİM SEVİYESİNİ YÜKSELTEREK SÜREKLİ İYİLEŞTİRME VE GELİŞİM İÇİNDE OLMAK TEMEL POLİTİKAMIZDIR.

2016 yılında da kurulduğumuz günden bugüne her geçen yıl arttığımız büyüme ve gelişme ivmesini yükseltmeyi ve mevcut müşteri memnuniyetini koruyarak yeni müşterilere ulaşmak adına farklı pazarlara açılmayı hedeflediklerini belirten Nejdet Tıskaoğlu sektör ile ilgili sorunları çözümleri bizler ile paylaştı.

2015 yılı firmanız açısından nasıl geçti. Belirlediğiniz hedeflere ulaşabildiniz mi? 2016 yılından beklentileriniz nelerdir?

2015 yılını genel olarak değerlendirdiğimizde söz konusu yılın sadece içinde bulunduğumuz sektör ile kendi firmamız için değil aynı zamanda tümsektör ve firmalar adına iyi geçmediğini söyleyebiliriz. Halen içinde bulunduğumuz bu yılı politik problemlerin oluşturduğu kriz ortamı nedeniyle sıkıntılı ve verimsiz bir yıl olarak değerlendirebilir daha geniş bir ifadeyle bir kayıp yılı olarak adlandırabiliriz. Söz konusu yılı ELCAB KABLO olarak değerlendirdiğimizde ise her ne kadar yılın başında koymuş olduğumuz hedeflere ulaşamasak dahi mevcut ciro meblağımız ile satış rakamlarımızı koruyup kalite ödün vermeden mevcut müşteri portföyümüzü sabit tutarak yeni müşterileri de dahil edebildiğimizi söyleyebiliriz. Ancak firma olarak ciddi bir kayıp yaşamamış ve mevcut başarı düzeyini korumuş olmamıza rağmen söz konusu yılın genel anlamda parlak ve verimli olmadığı aşikârdır. 2016 yılı söz konusu olduğunda ise bu yılın 2015 yılında yaşanmış olan politik problemlerin ortadan kalkması, kur rakamlarının stabilize olması ve piyasalarda istenilen ve beklenilen istikrarın oluşması sebebiyle özellikle kurumsal ve sermaye yapısı güçlü firmalar için iyi geçeceğini söyleyebiliriz.

 

Elcab kablo uzun yıllardır sektörde faaliyet gösteriyor. Buradan hareketle firmanızın rekabet avantajından ve kurumsal kimlik yapısından bahsedebilir misiniz?

Uzun yıllardır sektörde faaliyet gösteren ELCAB KABLO olarak sektörün en hızlı büyüyen firmasıyız. Üretime başladığımız günden bugüne ürettiğimiz tüm ürünlerde müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılayabilmek, teknolojik gelişmeleri takip edip uygulamak, çevreye ve topluma duyarlı üretim yapmak ve müşterilerimize en uygun fiyat ile en kaliteli hizmeti sunmak temel politikamız olup müşteri odaklı bu anlayış bize daha çok tercih edilme ve rakiplerimize karşı bir adım öne geçme avantajı sağlamaktadır. Kurumsal kimlik yapısı söz konusu olduğunda ise bir önceki soruya vermiş olduğum cevapta da olduğu gibi bu yapıya sahip ve kurumsal kimlik anlayışının öneminin bilince olan firmalar piyasalarda talep gören, rekabet avantajına sahip ve daimi büyüme stratejisi içinde olan kuruluşlardır. ELCAB KABLO olarak içinde bulunduğumuz sektöre dair sahip olduğumuz bilgi ve tecrübe ile müşteri odaklı üretim anlayışımızın yanı sıra sahip olduğumuz kurumsal kimlik yapısının bizlere değer ve avantaj kattığını söyleyebiliriz.

Kablo sektörü acısından bir Pazar analizi yapabilir misiniz? Temel pazarlarda hangi gelişmeler yaşanıyor?

Kablo sektörü açısından bir pazar analizi yapmamız söz konusu olduğunda üretim gamımızda bulunmayan yangın ihbar kablolarının ürün çeşitliliği açısından pazarda son derece ciddi bir farklılık oluşturduğunu söyleyebiliriz. Temel pazarlarda ise içinde bulunduğumuz yıl boyunca yaşanmış olan politik sorunlar ve piyasalardaki istikrarsızlık nedeniyle önemli ve kayda değer bir gelişme gerçekleşmemiş olup sadece faaliyet gösterdiğimiz sektörde değil diğer tüm sektörlerde de firmaların büyüme ya da gelişme kaydetmeden, irtifa kaybetmeden aynı seviyede stabil bir şekilde mevcudiyetlerini idame ettikleri ya da bu yılı en az kayıp ile bitirmeye çalıştıkları görülmektedir. Bu nedenle mevcut dönemde temel pazarlarda herhangi bir gelişme yaşanmamaktadır.

Ülkemizde kablo üreticilerinin kar oranları giderek düşmekte bu konuyla ilgili öngörüleriniz nelerdir?

Ülkemizde kablo üreticilerinin kar oranlarının giderek düşmesinin birkaç nedeni bulunmaktadır. Bu nedenlerin başında kurumsal kimlik anlayışının her firma tarafından benimsenmemiş olması, denetim-yeterlilik ve belgelendirme gibi konularda yasalarda ciddi boşlukların bulunması  ve söz konusu sektörün en küçük bir gelişmeden bile çok geniş oranda etkilenebilecek kadar hassas olup kaygan bir zemin üzerinde olmasıdır. Kar oranlarını yükseltmek için maalesef ki ürün kalitesinden ödün verilmekte ve bu durum da piyasalarda kalitesiz ürünlerin ortaya çıkmasıyla haksız rekabete ve AR-GE çalışmalarının göz ardı edilerek bir marka değeri yaratma hedefinden uzaklaşılmasına neden olmaktadır. Mevcut durumu ülkemiz adına değerlendirip diğer ülkelerle bir kıyaslama yaptığımızda ise yukarda saydığımız handikaplar nedeniyle oluşan verimsiz ortam, sektörümüz adına dünya genelinde tanınmış bir markamızın bulunmamasına ve çok büyük bir pazara sahip olmamıza rağmen karlılık oranımızın son derece düşük seviyede seyretmesine yol açmaktadır.

2016 yılında nasıl bir strateji izleyeceksiniz? Açılmayı düşündüğünüz yeni pazarlar var mı?

2015 yılında yaşanan sorunlar ve oluşan kriz ortamı kurumsal kimlik anlayışından uzak olan firmaların en ufak bir dalgalanma ya da değişimde bile çok büyük sorunlar yaşadığını ve mevcudiyetlerini idame ettirme konusunda ciddi problemlerle karşı karşıya kaldıklarını gösterdi. Diğer bir ifadeyle halen içinde bulunduğumuz 2015 yılında yaşanan sorunlar bu tarz kriz ortamlarında kurumsal kimlik yapısına sahip olmayan firmaların ayakta kalamayacağına dair sunmuş olduğu göstergeler ile sektörde bulunan tüm firmalara bir ders olmuştur. Bu nedenle ELCAB KABLO olarak 2016 yılında kurumsal yönetim anlayışımız ile daha temkinli, yaptığı işlerde daha seçici ve karlılık konusunda daha hassas olup bu doğrultuda bir strateji içerisinde olacağımızı ve söyleyebiliriz. Yapılan AR-GE çalışmaları, kalite politikaları ve çağımızın getirdiği teknolojik gelişimlerin üretim prosesine uygulayarak global olarak rekabet edebilen, içinde bulunduğu sektörün ihtiyaçlarına ekonomik çözümler üreten, uluslar arası ve yerli standartlara uygun üretim yapan, müşteri talep ve isteklerini önemseyen ve sürekli yenilik ve gelişim içinde olan, kalite, inovasyon ve rekabette öncü bir firma olarak 2016 yılında da kurulduğumuz günden bugüne her geçen yıl arttığımız büyüme ve gelişme ivmesini yükseltmeyi ve mevcut müşteri memnuniyetini koruyarak yeni müşterilere ulaşmak adına farklı pazarlara açılmayı hedeflemekteyiz.

Hakkımızda Haberler