Haber Detay


Elcab Kablo Kalite, güvenlik ve tam performansElcab Kablo Kalite, güvenlik ve tam performans 26.09.2015

Uluslararası kalite standartlarında ürettiği ürünleri ile müsterilerine hizmet veren Elcab Kablo AŞ, ürettiği ürünlerin %40’ını dünyanın farklı kıtalarında yer alan ülkelere ihraç ediyor. Elcab Kablo AŞ İhracat Müdürü Hatice Aslandağ ve Satış Müdürü Ömer Şentürk ile firmaları ve önümüzde- ki döneme yönelik hedefleri hakkında konuştuk.

Firmanız ve ürünleriniz hakkında bilgi verir misiniz? Ürün çeşitliliği düşünüyor musunuz?
Elcab Kablo olarak, 1998 yılından beri silikon kablo, camelyaf kablo, silikon conta, silikon makaron, fişli kablo ve PVC kablo gibi beyaz eşya üretiminde kullanılan çeşitli ürünlerin imalatında faaliyet göstermekteyiz. 7000 m2 kapalı alanda kendi yerinde üretim yapan firmamız, genç ve dinamik kadrosu ile daima ileriyi hedeflemektedir. Bu çerçevede 2005 yılında kalite yönetim sistemi ISOQUAR tarafından ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 kalite ve REACH, ROSH, EAC, TÜV ile düzenli denetimlerin yapıl- ması suretiyle VDE sertifikasıyla belgelendirilmiştir. Üretim kapasitesinin %40’ını ihraç eden Elcab Kablo, bu anlamda standartlara uygun, müşterilerinin istek ve talep- lerine dair sunduğu kaliteli ürün, uygun fiyat ve zamanın- da teslim avantajları ile kaliteden ödün vermeden faaliye- tine devam etmektedir. Sektörünün en hızlı büyüyen fir- ması olarak üretime başladığımız günden bugüne üretti- ğimiz tüm ürünlerde müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılayabilmek en büyük hedefimizdir bu nedenle müşteri odaklı üretim anlayışımızla hem ihracat yaptığımız hem de iç piyasada hizmet verdiğimiz müşteri- lerimizin ihtiyaçlarını en iyi seviyede karşılayabilmek adına ürün çeşitliliğinde bulunmak üretim politikamızın temelini oluşturmaktadır.

Laboratuarınız, ar-ge çalışmalarınız ve ürün kaliteniz konusunda bilgi verir misiniz?
Ürünlerimiz ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 standartları

ile VDE, CE, TÜV, EAC, ROSH ve REACH ürün kalite belgelerinin sorumlulukları dahilinde, geniş makine par- kurlarımızda çağın getirdiği teknolojik gereksinimlere uygun yöntemler kullanılarak üretilmektedir. Üretim süreçlerimizde modern test cihazları kullanılmakta olup ürünlerimiz üretim prosesinin her safhasında ve son kont- rol aşamalarında test edilerek gerekli standartlar dâhilin- de dokümantasyon ve raporlamaları yapılmaktadır. Ar-ge yatırımlarının ürün kalitesinde artış yaratacağının ve ürün yapısının geliştirilmesi için ürüne katma değer katacağı- nın bilincinde olan firmamız bu nedenle bu alanda daimi faaliyette bulunmakta, göstermiş olduğu etkin başarı ve performansı neticesinde global olarak rekabet eden, sanayinin ihtiyaçlarına ekonomik çözümler üreten, müşte- ri memnuniyeti odaklı kalite anlayışı ile ana sanayiciler için tercih edilen bir tedarikçi konumunda bulunmaktadır.

Rusya ve Amerika, Türk kablo sektörü açısından önemli pazarlar mıdır? Firma olarak bu ülkelere ihra- cat yapıyor musunuz (düşünüyor musunuz?)
Elcab Kablo olarak, ürünlerimizi, iç piyasada hizmet ver- diğimiz önde gelen firmaların yanı sıra İngiltere, Almanya, Yunanistan, Romanya, Ukrayna, Rusya, Polonya, Bulgaristan, Norveç, Çek Cumhuriyeti, İspanya, İran, Suudi Arabistan, Mısır, Ekvador, Peru, Kolombiya, Dubai, Suriye, İtalya, Tunus, Ürdün, Lübnan, Cezayir, Fas gibi dünyanın birçok ülkesine ihraç etmekteyiz. İhracat ülke hacmini geniş bir yelpazede tutmayı ve üretmiş olduğu ürünleri dünyanın dört bir yanına kaliteden ödün verme- den uygun fiyat ve zamanında teslim avantajlarıyla ulaştı- rıp, müşterilerinin istek ve taleplerini karşılamayı hedef edinmiş bir firma olarak, içinde bulunduğumuz Türk kablo sektörü açısından Rusya ve Amerika pazarlarının son derece önemli bir noktada olduğunun farkındalığı içerisin- de olup bu ülkelerdeki mevcut müşterilerimize müşteri memnuniyeti odaklı kalite anlayışı ile hizmet etmekte ve

mevcut müşterilerimizin yanı sıra fuar, pazar araştırması ve müşteri ziyaretleri kanalıyla bu pazarlardaki ihracat oranımızı daha üst seviyelere çekmeyi hedeflemekteyiz.

2015 için büyüme hedefiniz nedir?

Kurulduğu günden bugüne, kaliteden ödün vermeden müşteri memnuniyeti odaklı faaliyet gerçekleştiren firma- mız, 2015 yılında da bu çizgide yoluna devam edip, kali- teli ürün ve hizmeti daha ucuz maliyetle, hatasız ve zama- nında optimum kaynak ve avantajla müşterilerine temin edip çalışanlarının eğitim seviyesini arttırarak üretim pro- sesinde sürekli iyileştirme ve gelişim içinde olacaktır. Yapılan ar-ge çalışmaları, kalite politikaları ve çağımızın getirdiği teknolojik gelişimlerin üretim prosesine uygulaya- rak global olarak rekabet edebilen, içinde bulunduğu sek- törün ihtiyaçlarına ekonomik çözümler üreten, uluslar arası ve yerli standartlara uygun üretim yapan, müşteri talep ve isteklerini önemseyen ve sürekli yenilik ve geli- şim içinde olan, kalite, inovasyon ve rekabette öncü bir firma olarak 2015 yılında da kurulduğumuz günden bugü- ne her geçen yıl arttığımız büyüme ve gelişme ivmesini yükseltmeyi hedeflemekteyiz.

Türk kablo sektörünü üretim kapasite ve kalitesi ile satış pazarlama etkinliği açısından nasıl değerlendiri- yorsunuz?
Elcab Kablo olarak bir üründe olmazsa olmaz ilkeler olan güvenlik, performans ve kullanım kolaylığı gibi özellikleri üretim politikamızın temel hedefleri arasında bulundur- maktayız. Bunun yanı sıra üretim kapasitesini artırarak daha çok ürün elde edip hem iç hem de dış piyasada gerek fuar gerek çeşitli pazar araştırmaları ve gerekse müşteri ziyaretleri ile mevcut müşterilerinin yanı sıra daha çok firmaya ulaşmayı hedef edinmiş olan firmamız bunu gerçekleştirirken mevcut kalite politikalarını takip ederek hareket etmeyi ve kaliteden ödün vermeden gelişmeyi prensip haline getirmiştir. Türk kablo sektörünü üretim kapasite ve kalitesi ile satış pazarlama etkinliği açısından değerlendirdiğimizde ise maalesef ki sadece sektörel bazda değil genel anlamda çoğu firmanın üretim kapasi- tesini arttırırken maliyetleri en aza indirmek ve tedarik sürelerini yakalayabilmek için ürün kalitesinden feragat ettiğini veya kapasite artırımına gidildiği halde atıl kapasi- te ile çalışıp bu durumun maliyete yansıması neticesinde haksız fiyat artışına gittiğini görmekteyiz. Asıl olan yüksek kapasite ile kaliteli üretim yapıp uygun etkin ve verimli pazarlama stratejileriyle müşterilere zamanında hizmet verebilmektedir. Elcab Kablo olarak üretim faaliyetimize bu stratejilerin ışığında gerçekleştirmekteyiz.

Elcab Kablo AŞ olarak, müşteri odaklı bir bakış açısıyla kaliteli üretim, zamanında teslim, çalışanlarımızın eğitim seviyesini yükselterek sürekli iyileştirme ve gelişim içinde olmak temel politikamızdır.

Hakkımızda Haberler