Haber Detay


Elcab Kablo istikrarlı büyümesi 2013'te sürdüElcab Kablo istikrarlı büyümesi 2013'te sürdü 26.09.2015


Avrupa’da değerli bir marka olarak, istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme, küresel değişiklikle- ri fırsata dönüştürmek, halka açılarak karını yatırımcılar ile paylaşarak tüm hissedarları mutlu etmek… Elcab Kablo’nun ileriye yönelik stratejilerini böyle açıklıyor Genel Müdür Nejdet Tıskaoğlu. İmal ettikleri ürünlerin %45’inin 43 ülkeye ihraç edildiğini vurgulayan Tıskaoğlu, firmaları ve faaliyetleri ile ilgili soru- larımızı yanıtladı.

Elcab Kablo’nun kablo sektöründeki yeri ve misyonu nedir?
Elcab Kablo, beyaz eşya yan sanayi için hiz- met vermenin yanı sıra sanayiye rehberlik eden ve 43 farklı ülkeye ihracat yapmaktan gurur duyan önde gelen şirketlerden biridir. Yurtdışında kazandığı büyük tecrübeyle ülke ekonomisine katkıda bulunan bir şirkettir. Özetle, Elcab inovasyona önem veren ve sek- töre öncülük eden lider bir şirkettir.

Ürünleriniz konusunda bilgi verir misiniz? Elcab Kablo; silikon kablolar, fiberglas kablo- lar, kablo demetleri, silikon tüpler, silikon pro- filler, silikon contalar, güç kabloları, sanayi profilleri, silikon bileşikler, yangın alarm kablo- ları, sinyal lambalar, ısıya dayanıklı kablo ve

benzeri çeşitli ürünler üretmektedir. Biz müş- terilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ürün yelpazemizi genişletmek için elimizden geleni yapıyoruz. Son zamanlarda araştırma – geliştirme bölümümüzün yardımı ile söz konu- su ürünlerin farklı türde üretimiyle ilgili yeni girişimlerde bulunduk.

2013 Elcab Kablo için nasıl bir yıl oldu? 2014 için beklentileriniz nelerdir?
Elcab Kablo her zaman sağlıklı bir büyümeyi kendine misyon edinmiş ve bu misyonu ile yolunda ilerlemeyi amaçlayan bir şirket olmuştur. 2013’ü değerlendirmemiz gerekirse daha önceki yıllarda olduğundan daha yüksek bir büyüme olmamasına rağmen firmamızın sağlıklı bir büyüme elde ettiğini söyleyebiliriz. Satışların % 45ini ihracat oluşturduğundan global pazarda dalgalanmalar belli bir ölçüde bizim satışı tıkamıştır. Öte yandan, iç piyasa- da mevcut ve potansiyel müşterilerimiz de ihracat yapan şirketler olduğundan bu durum da bizi olumsuz bir şekilde etkiledi. Ancak, satışta genel bir kayıp olmasına rağmen, biz 2013 yılını 2012 yılından daha yüksek bir ciro ile kapadık. Elcab Kablo her zaman daha yük- sek ciro oranlarına ulaşmış olduğundan bu duruma biz gerçekten pek aşina değiliz. 2014 yılı için ana hedefler hem küresel hem yerel

pazarı hem de ABD tarafından alınan kararla- rı takip ederek beklentiler konusunda daha temkinli olmak ve emin adımlarla yolumuzda yürümek. Yurtiçi pazarında da yaklaşan seçimlerden sonar kayda değer gelişmeler olacağını umuyoruz.

Önümüzdeki döneme yönelik hedefleriniz nelerdir?
Elcab Kablo’nun uzun vadede en büyük hedefleri; kurumsal kimlik benimseyen bir firma olmak, Avrupa’da değerli bir marka olmak, sağlıklı bir şekilde sürdürülebilir büyü- me göstermek, küresel değişiklikleri kendisi için fırsatlara dönüştürmek, halka açılmak karını ve yatırımcılar ile paylaşarak tüm hisse- darları mutlu etmektir. 2023 vizyonu, her geçen gün ihracat satışlarını artırarak 120 milyon dolarlık bir ciroya ulaşmak, ihracatın ürün- lerin % 65’ini oluşturarak 75 milyon dolara ulaşması ve 55 farklı ülkeye yapılması, halka açık bir şirket olarak birincil piyasada işlem görmektir. Firmamızın ülkemiz için 2023 yılı hedeflerini yerine getirmekteki çabalara katkı- da bulunacağını umuyoruz. Biz ülke ve şirket olarak hayallerimizi gerçekleştireceğimize ina- nıyoruz ve 2014’ün tüm dünyada barış ve refah getirmesini diliyoruz.

 

Hakkımızda Haberler